Dynamiczne wyświetlanie danych w różnej ilości kolumn

Create dynamic columns

Przykład PHP + MySQL2014-03-07 difficulty: easy

Czasem bywa że potrzebujemy wyświetlać dane w dwóch kolumnach a innym na przykład w czterech, oto prosty przykład jak generować tabelę o zdefiniowanej ilości kolumn.


<?php

//łączymy się z bazą
$conn mysql_connect("$host","$user","$pass"
);
mysql_select_db("$baza"
);

$sql_results mysql_query("SELECT tytul FROM tabela"
);

$licznik "0"
;
//definiujemy ilość kolumn załóżmy że przekazujemy ilość w linku 
$kolumny $_GET['col'
];

//wyrównamy sobie kolumny na szerokość
$width round(100/$kolumny)."%";


echo
"<table border=\"1\" width=\"100%\" cellpadding=\"4\">"
;

while(
$rekord mysql_fetch_array($sql_results
)){
$licznik
++;

//gdy licznik startuje otwieramy <tr>
if($licznik == "1"){ echo"<tr>"
; }
echo
"<td width=\"".$width."\">".StripSlashes($rekord["tytul"])."</td>"
;
//jeśli licznik zrówna się z ilością kolumn zamykamy </tr> i zerujemy licznik
if($licznik == $kolumny){ echo"</tr>"$licznik "0"
;}

}
echo
"</table>"
;

?> 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.