Jak w prosty sposób wyświetlić kanał RSS na stronie

How to Display RSS Feeds

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

Kanały RSS są dziś bardzo popularne, poniższy przykład pokazuje jak można w prosty sposób wyświetlić zawartość zewnętrznego kanału na swojej stronie.


<?php
//definiujemy adres pliku rss
$rss_url "http://www.hotscripts.com/listings/feed/category:2/"
;
//wczytujemy zawartość pliku rss
$rss simplexml_load_file($rss_url
);

//zerujemy licznik
$i "0"
;

//maksymalna ilość wyświetlonych pozycji
$max "10"
;

//sprawdzamy czy są wpisy
if($rss
)
{
echo 
'<h1>'.$rss->channel->title.'</h1>'
;
$items $rss->channel->item
;
foreach(
$items as $item
)
{
//gdy licznik zrówna się z maksymalną ilością przerywamy pętle
if($i++ == $max
) break;

//i wyświetlamy
$title $item->title
;
$link $item->link
;

//data publikacji:

$published_on 
$item->pubDate
;
//formatujemy datę np. w formacie Sat, 12 Jan 2013 01:21:15 -0500 do ludzkiej postaci 
$published_on 
strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"strtotime($published_on));


$description 
$item->description
;
echo 
'<h3><a href="'.$link.'" target="_blank">'.$title.'</a></h3>'
;
echo 
'<span>('.$published_on.')</span>'
;
echo 
'<p>'.$description.'</p>'
;
}
}
?>


Uwagi: funkcja simplexml_load_file() dostępna jest w PHP od wersji 5 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.