Losowy obrazek z tablicy lub katalogu

Random image from array or directory

Przykład PHP2017-01-15 difficulty: easy

Przykład losowego obrazka z tablicy


<?php
$path 
"images/";
$pictures = array("1.jpg""2.jpg");
$image $pictures[array_rand($pictures)];

echo
"<img src=\"".$path."".$image."\" alt=\"\" />";
?>


 


Przykład losowego obrazka z katalogu


<?php
$path 
"images/";
$images scandir($path);
$i rand(2sizeof($images)-1);

echo
"<img src=\"images/".$images[$i]."\" alt=\"\" />";
?>


  
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.