Usuwanie plików starszych niż 24 godziny

Delete files older than 24 hours

Przykład PHP2014-10-20 difficulty: easy

Tym razem skrypt pozwalający usuwać pliki starsze niż określony czas. Osobiście używam tego przy tworzeniu kopii wpisu, pozwoliło to na utworzenie prostej możliwości użycia koła ratunkowego w postaci odtworzenia kopii wpisu z pliku txt do miesiąca czasu wstecz, w przypadku błędu lub innego wypadku. Starsze kopie dzięki temu są następnie automatycznie usuwane, żeby nie zbierać niepotrzebnych wpisów.


<?

//definiujemy katalog z którego chcemy usunąć pliki
$dir "temp";

//pobieramy liste plików
//jeśli chcesz usunąć wyłącznie pliki w jednym formacie zamiast * użyj np. *.jpg etc...
foreach (glob($dir."*") as $file) {

//usuwamy pliki starsze niż 24 godziny
if (filemtime($file) <= strtotime('-24 hours')) {

//możemy również użyć czasu w sekundach 86400 sekund to 24 godziny
//if(filemtime($file) < time() - 86400)

unlink($file);
}
}

?>


  
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.