Walidacja długości stringa

String length validation

Przykład PHP2014-03-07 difficulty: easy

Bywa że taka walidacja jest nam potrzebna np. przy tworzeniu haseł przez użytkowników, poniżej umieścilem trzy przykłady walidacji. Ostatni przykład sprawdza ilość cyfr w stringu, przykłady można ze sobą oczywiście połączyć i stworzyć wielowątkową walidację.


<?
//proste sprawdzanie czy tekst ma wymaganą ilość znaków
//w przypadku wykorzystania poniższych przykładów do tworzenia haseł
//użyj funkcji wycinających puste spacje np. ltrim()

//sposób najprostszy

$min_symbol "7";
$text "haselko";

//sprawdzamy długość funkcją strlen()
 
if(strlen($text) <= $min_symbol){
echo 
$text." zawiera 7 znaków";
}
else{
echo 
$text." nie zawiera wymaganych 7 znaków";
}

echo
"<br/>";

//inny sposób odczytujący string jako tablicę

$min_symbol "6";
$text "haselko";

//sprawdzamy czy istnieje 7 znak
if(isset($text[6])){
echo 
$text." zawiera 7 znaków";
}
else{
echo 
$text." nie zawiera wymaganych 7 znaków";
}


//a teraz przykład sprawdzaj±cy czy w tekście mamy zawarte np. minimum trzy cyfry
//bardzo często takie wymaganie stawiane jest przy zakładaniu kont użytkowników

echo"<br/>";

$licznik "0";

$text "haselko123";
$min_number "3";

//sprawdzamy każdy znak i zwiększamy licznik jeśli zawiera cyfrę
for($i=0$i <= strlen($text); $i++){

if(
is_numeric($text[$i])){
$licznik++;
}
}

//i wykonujemy dalsze czynności
if($licznik >= 3){
echo 
$text." zawiera wymagane trzy cyfry";
}
else{
echo 
$text." nie zawiera wymaganych trzech cyfr";
}
?>

 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.