Walidacja numeru karty kredytowej

Validate credit card

Przykład PHP2018-06-07 difficulty: easy

Walidacja numeru:


<?
$number_card 
"4007000000027";

if (
preg_match('/^(?:4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?|5[1-5][0-9]{14}|6011[0-9]{12}|3(?:0[0-5]|[68][0-9])[0-9]{11}|3[47][0-9]{13})$/'$number_card)) {
    echo 
"Ok";
} else {
    echo 
"Error";
}
?>


 Walidacja usługodawcy karty:


<?
function check_card($number_card$ec false){
    
$cards = array(
        
"visa" => "(4\d{12}(?:\d{3})?)",
        
"mastercard" => "(5[1-5]\d{14})",
    );
    
    
    
$names = array("Visa""Mastercard");
    
$matches = array();
    
$pattern "#^(?:".implode("|"$cards).")$#";
    
$result preg_match($patternstr_replace(" """$number_card), $matches);
    if(
$ec && $result 0){
        
$result = (validatecard($number_card))?1:0;
    }
    return (
$result>0)?$names[sizeof($matches)-2]:false;
}

$number_card "4007000000027";

$info check_card($number_card);
echo 
$info;
?> 
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.