Funkcje Tablic
PHP Manual

array_diff

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

array_diffZwraca różnice pomiędzy tablicami

Opis

array array_diff ( array $tablica1 , array $tablica2 [, array $ ... ] )

array_diff() zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości tablicy tablica1 które nie są obecne w innych tablicach-argumentach. Zauważ, że zachowywane są klucze.

Przykład #1 Przykład użycia array_diff()

<?php
$tablica1 
= array ("a" => "zielony""czerwony""niebieski""czerwony");
$tablica2 = array ("b" => "zielony""żółty""czerwony");
$wynik array_diff ($tablica1$tablica2);

print_r($wynik);
?>

Wielokrotne wystąpienia w $tablica1 są traktowane w ten sam sposób. Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
    [1] => niebieski
)
 	

Informacja: Dwa elementy tablicy uważane są za identyczne wtedy i tylko wtedy jeśli (string) $element1 === (string) $element2. Słownie: kiedy reprezentacje elementów w postaci stringów są identyczne.

Informacja: Zauważ, że funkcja ta sprawdza tylko jest wymiar n-wymiarowej tablicy. Oczywiście można sprawdzić głębsze wymiary wywołując array_diff($array1[0], $array2[0]);.

Ostrzeżenie

Ta funkcja była zepsuta w PHP 4.0.4!

Patrz także: array_diff_assoc(), array_intersect() i array_intersect_assoc().


Funkcje Tablic
PHP Manual