Funkcje Tablic
PHP Manual

array_sum

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

array_sumOblicza sumę wartości w tablicy

Opis

liczba array_sum ( array $tablica )

array_sum() zwraca sumę wszystkich wartości w tablicy jako liczbę całkowitą lub rzeczywistą.

Przykład #1 Przykład użycia array_sum()

<?php
$a 
= array(2468);
echo 
"sum(a) = " array_sum($a) . "\n";

$b = array("a" => 1.2"b" => 2.3"c" => 3.4);
echo 
"sum(b) = " array_sum($b) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

sum(a) = 20
sum(b) = 6.9

Informacja:

PHP w wersjach wcześniejszych niż 4.2.1 modyfikowało przetwarzaną tablicę i konwertowało ciągi na liczby (większość z nich była konwertowana na wartość zero, zależnie od zawartości).


Funkcje Tablic
PHP Manual