Funkcje Systemu plików
PHP Manual

move_uploaded_file

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

move_uploaded_filePrzenieś uploadowany plik do innej lokalizacji

Opis

bool move_uploaded_file ( string $nazwa_pliku , string $przeznaczenie )

Funkcja ta sprawdza czy na pewno plik określony przez nazwa_pliku jest prawidło uploadowanym plikiem (to znaczy, że został uploadowany przez PHPowy mechanizm uploadowania HTTP POST). Jeśli plik jest prawidłowy, to zostanie przeniesiony do nazwy pliku wskazanej przez przeznaczenie.

Ten rodzaj testów jest szczególnie ważny jeśli istnieje szansa, że cokolwiek robimy z przysłanymi plikami może zdradzić ich treść użytkownikowi lub nawet innym użytkownikom tego samego systemu.

Parametry

nazwa_pliku

Nazwa wgrywanego pliku.

przeznaczenie

Miejsce docelowe przenoszonego pliku.

Zwracane wartości

Jeśli nazwa_pliku nie jest prawidło uploadowanym plikiem, to żadna akcja nie zostanie wykonana i move_uploaded_file() zwróci FALSE.

Jeśli nazwa_pliku jest prawidłowo uploadowanym plikiem, ale nie może zostać przeniesiony z jakiś powodów, żadna akcja nie zostanie wykonana i move_uploaded_file() zwróci FALSE. Dodatkowo, zostanie pokazane ostrzeżenie.

Notatki

Informacja:

Funkcja move_uploaded_file() jest świadoma tryb bezpieczny oraz open_basedir. Jednak, ograniczenia nałożone są tylko na ścieżkę przeznaczenie, ponieważ pozwala na przenoszenie uploadowanych plików w których nazwa_pliku może kolidować z takimi ograniczeniami. move_uploaded_file() zapewnia bezpieczeństwo tej operacji poprzez zezwolenie na przeniesienie tylko tych plików, które były uploadowane przez PHP.

Ostrzeżenie

Jeśli już istnieje plik docelowy, to zostanie on nadpisany.

Zobacz też:


Funkcje Systemu plików
PHP Manual