URL Funkcje
PHP Manual

parse_url

(PHP 4, PHP 5)

parse_urlPrzetwarza adres URL i zwraca jego składowe

Opis

mixed parse_url ( string $url [, int $składnik ] )

Funkcja przetwarza URL i zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą każdy z komponentów wchodzących w skład URL.

Ta funkcja nie służy do sprawdzania poprawności podanego URL, tylko rozbija go na podane niżej części. Częściowe URLe także są obsługiwane parse_url() postara się przetworzyć je poprawnie.

Parametry

url

Adres URL do przetworzenia

składnik

Podaj jedną ze stałych PHP_URL_SCHEME, PHP_URL_HOST, PHP_URL_PORT, PHP_URL_USER, PHP_URL_PASS, PHP_URL_PATH, PHP_URL_QUERY or PHP_URL_FRAGMENT aby otrzymać określony składnik URL jako string.

Zwracane wartości

W przypadku poważnie zdeformowanych URLi, parse_url() może zwrócić FALSE i wyemitować E_WARNING. W przeciwnym wypadku zostanie zwrócona asocjatywna tablica, której składowe mogą być następujące (wystąpi przynajmnej jedena):

Jeśli parametr składnik jest określony, zwracany jest string zamiast array.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.1.2 Dodano parametr składnik

Przykłady

Przykład #1 A parse_url() przykład

<?php
$url 
'http://uzytkownik:haslo@serwer/sciezka?arg=wartosc#kotwica';

print_r(parse_url($url));

echo 
parse_url($urlPHP_URL_PATH);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
  [scheme] => http
  [host] => serwer
  [user] => uzytkownik
  [pass] => haslo
  [path] => /sciezka
  [query] => arg=wartosc
  [fragment] => kotwica
)
/sciezka

Notatki

Informacja:

Funkcja nie działa na relatywnych URLach.

Informacja:

Ta funkcja jest przeznaczona do przetwarzania URLi, a nie URI. Jednakże, aby zastosować wymóg wstecznej kompatybilności PHP, zrobiono wyjątek dla protokołu file:// gdzie potrójne ukośniki (file:///...) są dozwolone. Dla innych protokołów jest to nieprawidłowe.

Zobacz też:


URL Funkcje
PHP Manual