Math Funkcje
PHP Manual

round

(PHP 4, PHP 5)

roundZaokrągla liczbę zmiennoprzecinkową

Opis

float round ( float $wartość [, int $dokładność ] )

Zwraca zaokrągloną wartość argumentu wartość do miejsca po przecinku określonego w dokładność. Argument dokładność może być także ujemny lub równy zero (domyślnie).

Przykład #1 Przykłady użycia round()

<?php
echo round(3.4);         // 3
echo round(3.5);         // 4
echo round(3.6);         // 4
echo round(3.60);      // 4
echo round(1.955832);  // 1.96
echo round(1241757, -3); // 1242000
echo round(5.0452);    // 5.05
echo round(5.0552);    // 5.06
?>

Informacja: PHP domyślnie nie obsługuje poprawnie łańcuchów znaków takich jak "12,300.2". Zobacz konwersje z łańcuchów znaków .

Informacja: Argument dokładność został dodany w PHP 4.

Patrz także: ceil(), floor() i number_format().


Math Funkcje
PHP Manual