Funkcje daty i czasu
PHP Manual

strtotime

(PHP 4, PHP 5)

strtotime Parsuje większość angielskich tekstowych opisów daty i czasu do uniksowego znacznika czasu

Opis

int strtotime ( string $czas [, int $teraz ] )

Funkcja przyjmuje tekst zawierający datę w formacie angielskim i stara się przeliczyć ją na uniksowy znacznik czasu, relatywnie do znacznika czasu podanego w teraz, lub aktualnego czasu, jeśli znacznik nie zostanie podany. W przypadku fiaska, zwracane jest -1.

Ponieważ strtotime() zachowuje się zgodnie ze składnią daty wg GNU, warto zajrzeć do rozdziału podręcznika GNU zatytułowanego » Formaty Wprowadzania Daty - Date Input Formats. Opisana tam jest poprawna składnia argumentu czas.

Przykład #1 przykłady strtotime()

<?php
echo strtotime ("now"), "\n";
echo 
strtotime ("10 September 2000"), "\n";
echo 
strtotime ("+1 day"), "\n";
echo 
strtotime ("+1 week"), "\n";
echo 
strtotime ("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"), "\n";
echo 
strtotime ("next Thursday"), "\n";
echo 
strtotime ("last Monday"), "\n";
?>

Przykład #2 Checking for failure

<?php
$str 
'Not Good';
if ((
$timestamp strtotime($str)) === -1) {
    echo 
"Tekst daty ($str) jest niepoprawny";
} else {
    echo 
"$str == "date('l dS of F Y h:i:s A',$timestamp);
}
?>

Informacja:

Poprawny zakres znacznika czasu to zwykle od piątku, 13 grudnia 1901 20:45:54 GMT (czasu Greenwich) do wtorku, 19 stycznia 2038 03:14:07 GMT. (Wartości te odpowiadają minimalnej i maksymalnej wartości 32-bitowej liczbie całkowitej ze znakiem).


Funkcje daty i czasu
PHP Manual