Walidacja IP i innych kodów numerycznych

Validate code number

Przykład PHP2014-04-01 difficulty: easy

Poniższy przykład pokazuje jak w prosty sposób walidować kody numerów na przykładzie adresu IP,
ale równie dobrze mogą to być kody pocztowe, nip, serial etc... bez pisania samemu paternów.
Wszystko można dodatkowo zamknąć funkcją i wykorzystywać w prosty sposób w różnych miejscach aplikacji.


<?
//przykładowy numer ip
$numer "127.0.0.1";
//ustawimy sobie dzielnik dla IP bęedzie to kropka
$dzielnik ".";
//podajemy ilość członów
$ilosc "4";
//tworzymy tablicę zawierającą ile liczb ma zawierać maksymalnie jeden człon
$znakow = array(3,3,3,3);

//tworzymy patern
for($i=0$i $ilosc$i++){
//dodajemy separator, zliczając aby nie pokazał nam się na końcu paternu
if($i $ilosc 1){ $separator "\\".$dzielnik.""; } else { $separator ""; }
//dodajemy człony paternu
$patern .= "[0-9]{1,".$znakow[$i]."}".$separator;
}

echo
"<p>numer: ".$numer."</p>";
echo
"<p>patern: ".$patern."</p>";

//i sprawdzamy poprawność numeru
if(preg_match("/^".$patern."$/"$numer)){
echo 
"wynik: poprawny";
}
else{
echo 
"wynik: nie poprawny";
}
?>


  
close
Strona korzysta z plików cookies. Zastosowane pliki cookie służą jedynie do prowadzenia ogólnych statystyk pozwalających na określenie popularności serwisu.